Khu vực : Bình Dương

Công Ty TNHH Chain Yarn Việt Nam

  Vị trí tuyển dụng: KẾ TOÁN TRƯỞNG- LƯƠNG HẤP DẪN

  Số lượng tuyển: 1 người - Lương: 10-20 triệu - Khu vực: Bình Dương

Công Ty TNHH MTV TM DV THỊNH QUA

  Vị trí tuyển dụng: Trợ Lý Kinh Doanh Biết Tiếng Hoa

  Số lượng tuyển: 5 người - Lương: 7-10 triệu - Khu vực: Bình Dương

Công ty Cổ Phần Demax Việt Nam

CÔNG TY TNHH PERFECT VALUE VIỆT NAM

  Vị trí tuyển dụng: Nhân Viên Văn Phòng Biết Tiếng Hoa

  Số lượng tuyển: 1 người - Lương: 5-7 triệu - Khu vực: Bình Dương

CTy TNHH Polytex Far Eastern VN

  Vị trí tuyển dụng: Nhân Viên Vận Hành Đứng Máy

  Số lượng tuyển: 2 người - Lương: 5-7 triệu - Khu vực: Bình Dương

CTY TNHH Tân Thành

Công ty TNHH Kỹ Thuật Cơ Điện MEE

  Vị trí tuyển dụng: Kỹ Sư Điện

  Số lượng tuyển: 2 người - Lương: 5-7 triệu - Khu vực: Bình Dương

Công ty TNHH ASUZAC

  Vị trí tuyển dụng: Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Nhật

  Số lượng tuyển: 5 người - Lương: 7-10 triệu - Khu vực: Bình Dương

HSINYA WOOD INDUSTRY CO.,LTD

  Vị trí tuyển dụng: Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa

  Số lượng tuyển: 2 người - Lương: 7-10 triệu - Khu vực: Bình Dương

Talentnet Corporation

  Vị trí tuyển dụng: Nhân Viên Bán Hàng Điện Máy Electrolux_Bình Dương, Đồng Nai

  Số lượng tuyển: 12 người - Lương: 7-10 triệu - Khu vực: Bình Dương, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh

Ngân hàng việc làm, tuyển dụng Bình Dương