Mục : Điện / Điện tử / Điện lạnh

CÔNG TY TNHH BME VIETNAM PRECISION AND AUTOMATION

CÔNG TY TNHH BME VIETNAM PRECISION AND AUTOMATION

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH ĐÔNG ANH

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH ĐÔNG ANH

    Diện tích : 5 người - Lương : 8-10 triệu - Khu vực : Hà Nội

CÔNG TY TNHH SAO MAI SUPER FEED

CÔNG TY TNHH SAO MAI SUPER FEED

    Diện tích : 10 người - Lương : 7-10 triệu - Khu vực : Đồng Tháp

Kỹ Thuật Viên Điện Tử / Viễn Thông

Kỹ Thuật Viên Điện Tử / Viễn Thông

CÔNG TY TNHH NHÂN LỰC MIRAI

CÔNG TY TNHH NHÂN LỰC MIRAI

Công ty TNHH Sansei Việt Nam

Công ty TNHH Sansei Việt Nam

CTy TNHH Polytex Far Eastern VN

CTy TNHH Polytex Far Eastern VN

    Diện tích : 2 người - Lương : 5-7 triệu - Khu vực : Bình Dương

Công ty TNHH Newlong Industrial Viet Nam

Công ty TNHH Newlong Industrial Viet Nam

Công ty TNHH Kỹ Thuật Cơ Điện MEE

Công ty TNHH Kỹ Thuật Cơ Điện MEE

    Diện tích : 2 người - Lương : 5-7 triệu - Khu vực : Bình Dương

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ TỔNG HỢP VINCOM

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ TỔNG HỢP VINCOM

Điện / Điện tử / Điện lạnh