Mục : Hành chính / Thư ký / Trợ lý

Mắt Bão BPO

DAEYOUNG ELECTRONICS VINA

CÔNG TY TNHH TRANSCOSMOS VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN SYSTEEL VINA

Tổ hợp Công Nghệ Giáo dục TOPICA

    Diện tích : 5 người - Giá : 15-20 triệu - Khu vực : Hà Nội

INSENSATUS TRAVEL AND MEDIA LTD

CTY TNHH Tân Thành

BDT VIETNAM PRINTING CO.,LTD

CÔNG TY TNHH WAGON

    Diện tích : 1 người - Giá : 7-10 triệu - Khu vực : Đồng Nai

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

Hành chính / Thư ký / Trợ lý