Mục : Hành chính / Thư ký / Trợ lý

CÔNG TY TNHH HẢI NAM HƯNG THỊNH (DAI ICHI LIFE)

CÔNG TY TNHH HẢI NAM HƯNG THỊNH (DAI ICHI LIFE)

CÔNG TY TNHH SAPPHIRE PAYMENT

CÔNG TY TNHH SAPPHIRE PAYMENT

    Diện tích : 3 người - Lương : 5-10 triệu - Khu vực : Khánh Hòa

Bưu Điện Tỉnh Bình Phước

Bưu Điện Tỉnh Bình Phước

    Diện tích : 1 người - Lương : 7-10 triệu - Khu vực : Bình Phước

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT BAO BÌ KHÁNH AN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT BAO BÌ KHÁNH AN

    Diện tích : 2 người - Lương : 7-10 triệu - Khu vực : Hải Dương

CÔng ty TNHH Vietnam Trusting AI

CÔng ty TNHH Vietnam Trusting AI

Mắt Bão BPO

Mắt Bão BPO

DAEYOUNG ELECTRONICS VINA

DAEYOUNG ELECTRONICS VINA

CÔNG TY TNHH TRANSCOSMOS VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH TRANSCOSMOS VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN SYSTEEL VINA

CÔNG TY CỔ PHẦN SYSTEEL VINA

Tổ hợp Công Nghệ Giáo dục TOPICA

Tổ hợp Công Nghệ Giáo dục TOPICA

    Diện tích : 5 người - Lương : 15-20 triệu - Khu vực : Hà Nội

Hành chính / Thư ký / Trợ lý