Mục : Hành chính / Thư ký / Trợ lý

Tổ hợp Công Nghệ Giáo dục TOPICA

    Diện tích : 5 người - Giá : 15-20 triệu - Khu vực : Hà Nội

INSENSATUS TRAVEL AND MEDIA LTD

CTY TNHH Tân Thành

BDT VIETNAM PRINTING CO.,LTD

CÔNG TY TNHH WAGON

    Diện tích : 1 người - Giá : 7-10 triệu - Khu vực : Đồng Nai

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam

Sportteam Corporation

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN ĐỨC TIẾN

CÔNG TY TNHH RESORT VACATIONS

Hành chính / Thư ký / Trợ lý