Mục : Xây dựng

Công ty Cổ phần Sản xuất Thép Vina One

Công ty Cổ phần Sản xuất Thép Vina One

    Diện tích : 500 người - Lương : 5-7 triệu - Khu vực : Long An

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Định Tân

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Định Tân

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Định Tân

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Định Tân

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Định Tân

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Định Tân

Công ty TNHH CENTA

Công ty TNHH CENTA

    Diện tích : 1 người - Lương : 5-12 triệu - Khu vực : Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG AN PHÚC GIA

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG AN PHÚC GIA

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG AN CƯ

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG AN CƯ

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG AN CƯ

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG AN CƯ

Công TY CP Cửa Sổ Đức VEKA

Công TY CP Cửa Sổ Đức VEKA

    Diện tích : 1 người - Lương : 5-7 triệu - Khu vực : Hà Nội

Xây dựng