Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

THÔNG TIN CÔNG TY:

 • Khách hàng của Jobbank là công ty có 100% vốn Nhật Bản lĩnh vực Sản xuất các loại khóa kéo, các sản phẩm có liên quan, sản xuất nguyên phụ liệu dùng cho ngành may
 • Địa điểm làm việc: KCN Đồng Văn 3, Hà Nam.

​CÔNG VIỆC:

 • Training compliance content for employees/ Đào tạo các nội dung tuân thủ cho người lao động
 • Support with controlling, assessing compliance documents from suppliers and relevant Departments/Hỗ trợ kiểm soát, đánh giá hồ sơ tuân thủ từ nhà cung cấp và các bộ phận liên quan
 • Support documents in Internal / External audit/ Hỗ trợ hồ sơ trong các cuộc đánh giá nội bộ/bên ngoài
 • Control compliance activities at factory/ Kiểm soát các hoạt động tuân thủ tại nhà máy
 • Monitor, control service contracts/ Theo dõi, kiểm soát các hợp đồng dịch vụ

Job Requirement

YÊU CẦU:

 1. Degree: Graduated from Law university/ Tốt nghiệp Đại học Luật
 2. Working experience: Have at least 2 years of experience in legal consulting / Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong việc tư vấn luật
 3. Skills:
 • Good at office application: Word, Excel, Power point/ Sử dụng tốt tin học văn phòng
 • Have team-work skill/ Có kỹ năng làm việc nhóm
 • Using English fluently with 4 skills/ Tiếng Anh thành thạo 4 kỹ năng
 • Have good communication skill, presentation skills, information communication, synthesis and reporting/ Kỹ năng giao tiếp tốt, thuyết trình, truyền đạt thông tin, tổng hợp và lập báo cáo
 • Flexibility and enthusiasm at work/ Linh hoạt, nhiệt tình trong công việc
 • Have knowledge of Social Responsibility system assessment/ Có hiểu biết về Đánh giá hệ thống trách nhiệm xã hội

QUYỀN LỢI:

- Salary: Negotiable/ Thỏa thuận

- Others welfare & benefit:

 • Annual salary increment/ Tăng lương hàng năm
 • Pay social insurance by 100% of basic salary/ Đóng BHXH 100% trên mức lương cơ bản
 • Full compensation and benefit according to labor law/ Chế độ lương thưởng đầy đủ theo luật lao động
 • Free meals are provided at the Company Canteen/ Được cung cấp bữa ăn miễn phí tại Căng tin
 • Fair opportunities for Career development, Upgrade & Promotion/ Cơ hội công bằng để phát triển nghề nghiệp, nâng bậc và thăng chức
 • 100 days off/year/ 100 ngày nghỉ / năm – chưa bao gồm ngày nghỉ phép
 • There are 2 big bonuses per year: 13th month salary bonus on Tet holiday and fiscal year bonus in April/Có 2 đợt thưởng lớn / năm: thưởng lương Tháng 13 vào dịp Tết và thưởng năm tài chính vào Tháng 4
 • In addition, bonus for annual output and revenue/ Ngoài ra còn có thưởng theo sản lượng, doanh thu hàng năm
 • Annual travel/ Du lịch hàng năm
 • Others information:
  • Working location: Dong Van 3 Industrial Park, Hoang Dong ward, Duy Tien township, Ha Nam province
  • Form: Official/Permanent employee
  • Gender: Female/ Male
  • Working time: 8:00 - 16:30

 

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

SALE EXECUTIVE (ENGLISH - UPTO 30M - DONG ANH)

Location: Ha Noi, Bac Ninh Salary: 13 Tr - 30 Tr VND Expired Date: 23/03/2024

QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG (SẢN XUẤT - TIẾNG TRUNG - UPTO 25TR - HÀ NAM)

Location: Ha Noi, Ninh Binh, Ha Nam Salary: 18 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 23/03/2024

PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT (SẢN XUẤT - N2 - UPTO 13TR - ĐÔNG ANH - HÀ NỘI)

Location: Ha Noi, Vinh Phuc, Bac Ninh Salary: 10 Tr - 13 Tr VND Expired Date: 15/04/2024

KỸ SƯ BỘ PHẬN SƠN PHỦ (SẢN XUẤT, UPTO 16TR, VĨNH PHÚC)

Location: Ha Noi, Vinh Phuc, Bac Giang Salary: 14 Tr - 16 Tr VND Expired Date: 06/04/2024

PACKAGING STAFF (ENGLISH - UPTO 16M - VINH PHUC)

Location: Ha Noi, Vinh Phuc Salary: 12 Tr - 16 Tr VND Expired Date: 22/03/2024

TRỢ LÝ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG ( VĨNH PHÚC - ENG -UPTO 22TR)

Location: Ha Noi, Vinh Phuc, Bac Ninh Salary: 16 Tr - 22 Tr VND Expired Date: 22/04/2024

PE STAFF (CÔNG TY NHẬT, TIẾNG NHẬT, HÀ NỘI, UPTO12TR)

Location: Ha Noi, Vinh Phuc, Bac Ninh Salary: 9 Tr - 12 Tr VND Expired Date: 21/04/2024

KỸ SƯ CẤP CAO IE (TIẾNG TRUNG - UPTO25TR - BẮC NINH)

Location: Ha Noi, Bac Giang, Bac Ninh Salary: 18 Tr - 25 Tr VND Expired Date: 21/03/2024

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ (SẢN XUẤT - TIẾNG TRUNG - UPTO 30TR - BẮC NINH)

Location: Ha Noi, Bac Giang, Bac Ninh Salary: 25 Tr - 30 Tr VND Expired Date: 05/04/2024

NỮ Phiên dịch tiếng Nhật (CCN2, max 16M, Hà Nội)

Location: Ha Noi Salary: 12 Tr - 16 Tr VND Expired Date: 31/03/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.