Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

• Khảo sát, tiếp nhận và xử lý thông tin liên quan đến nội dung chương trình đào tạo và chất lượng đào tạo của các đơn vị.
• Tổng hợp và báo cáo định kỳ (tháng/quý/năm) hoặc đột xuất về tình hình đào tạo theo yêu cầu.
• Xây dựng các chương trình đào tạo hàng quý và hàng năm ,điều chỉnh các chương trình đào tạo, tài liệu đào tạo cho phù hợp với từng thời kỳ hoạt động của công ty.
• Sắp xếp, lưu trữ có hệ thống hồ sơ các kỳ thi,kiểm tra và bài thi theo qui định.

Job Requirement

 • Nữ, tuổi 25 – 32T,Tốt nghiệp ĐH, CĐ
 • Có từ 1  năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương trong công ty sản xuất
 • KHÔNG YÊU CẦU NGOẠI NGỮ
 • Trung thực, nhanh nhẹn, cẩn thân
 • Có trách nghiệm với công việc.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH (BẮC NINH, TIẾNG TRUNG, CTY ĐÀI LOAN, 15TR)

Location: Bac Giang, Bac Ninh, Hai Duong Salary: 12 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 20/05/2024

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN KHO (HƯNG YÊN, CÔNG TY NHẬT, 10-12TR)

Location: Bac Ninh, Hai Duong, Hung Yen Salary: 10 Tr - 12 Tr VND Expired Date: 30/04/2024

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ (TIẾNG ANH, UPTO16TR, VĨNH PHÚC)

Location: Ha Noi, Vinh Long, Phu Tho Salary: 15 Tr - 16 Tr VND Expired Date: 25/04/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.